Från Buttarfly Garden, Kuala Lumpur 2007. Klicka här för att spela filmen i Vimeo.